Tel: 0800 085 7777

01244 659 404

Specjaliści do spraw Uszkodzeń Osobistych i Klinicznego Zaniedbania.

Wypadki i urazy mogą wydarzyć się w każdej chwili a okoliczności tych zdarzeń mogą być bardzo różnorodne. Z Roland Partnership przy Twoim boku, posiadasz komfort wiedząc, że w Twoim imieniu działają wysoce wykwalifikowani specjaliści jednocześnie reprezentując przystępne i przyjazne oblicze nowoczesnej kancelarii.

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Jesteśmy renomowaną kancelarią prawną z siedzibą w Chester, jednak swoje usługi świadczymy na terenie calej Anglii i Walii. Zajmujemy się pomocą prawną dla Polskich Klientów, którzy ucierpieli w wyniku uszczerbku na zdrowiu spowodowanym niewłaściwą opieką medyczną. Oferujemy również swoje usługi dla klientow poszkodowanych w wyniku wypadków w pracy, wypadków na drodze bądź wypadków w miejscach publicznych.

Czym jest zaniedbanie medyczne?

O zaniedbaniu medycznym mówimy wówczas, gdy postępowanie lekarza bądź placówki medycznej lub też zaniechanie tego postępowania, spowoduje u pacjenta negatywne dla zdrowia konsekwencje, które nie pojawiłyby się gdyby zapewnionio odpowiednie leczenie zgodne z obowiązującymi standardami.

Nie zawsze jednak fakt, iż leczenie nie przyniosło oczekiwanych przez pacjenta rezultatów, oznacza, iż prowadzący je lekarz bądź szpital dopuścił się jakiegokolwiek zaniedbania.

Istnieje kilka typów zaniedbań lekarskich, na skutek których dochodzi do uszkodzeń ciała bądź uszczerbku na zdrowiu a z tytułu których można starać się o odszkodowanie. Należą do nich między innymi:

 • Błędna diagnoza;
 • Odmowa leczenia;
 • Niewłaściwa forma leczenia lub zlekceważenie objawów pacjenta;
 • Niedostarczenie wystarczajacych badań i testów;
 • Zaniedbania w kwestii podstawowych potrzeb pacjenta;
 • Brak ostrzeżenia o podejmowanym przez pacjenta ryzyku w trakcie leczenia.

Co składa się na odszkodowanie?

W ramach odszkodowania Klient może między innymi, żądać zadośćuczynienia za:

 • Ból i cierpienie;
 • Utracone zarobki;
 • Poniesione koszty opieki lub rehabilitacji;
 • Poniesione koszty medyczne i wydatki na realizację recept;
 • Obniżone perespektywy zatrudnienia;
 • Poniesione koszty prawne.

Do kiedy można złożyć swój wniosek?

Roszczenie odszkodowawcze dotyczyć powinno zaniedbania medycznego, które wydarzyło się w okresie ostatnich trzech lat. Oznacza to również, iż wniosek do sądu musi wpłynąć przed upływem trzech lat od zdarzenia powodującego szkodę. Możliwość podjęcia działań prawnych ulegnie przedawnieniu, jeśli termin ten zostanie przekroczony. Istnieją jednak pewne odstępstwa od tej reguły, a mianowicie:

 • Roszczenie dotyczące dziecka, które musi być rozpoczęte przed ukończeniem 21 roku życia dziecka, gdyż okres 3 lat jest liczony od chwili osiągnięcia pełnoletności.
 • W roszczeniach dotyczących klinicznych zaniedbań, 3 letni okres zaczyna się od momentu, kiedy Klient po raz pierwszy zdał sobie sprawę z faktu, iż jego uraz spowodowany był zaniedbaniem medyczym lekarza.
 • Limity czasowe nie dotyczą osób chorych umysłowo a ich opiekunowie prawni mogą wnieść roszczenie w dowolnym momencie.

Skontaktuj sie z nami

Jeżeli uważasz, że istnieją podstawy do wniesienia roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego, prosimy o kontakt z naszą kancelarią. Szczegółowo zbadamy okoliczności sprawy zwracając się w tym celu o sporządzenie raportu medycznego, do biegłego w danej dziedzinie medycyny eksperta. Opinia eksperta będzie stanowiła podstawę do wniesienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego. Jednocześnie, prawnik specjalizujący się w roszczeniach z tytułu zaniedbań medycznych, doradzi najkorzystniejszy dla Klienta sposób finansowania sprawy.

Mówimy po Polsku a Ty jesteś mile widziany w naszej kancelarii.

Telefon 01244 687 391

Email: ingrid.bialozynska@therolandpartnership.uk

Email: katarzyna.huflejt@therolandpartnership.uk

kliknij

Wyślij Zapytanie

REKOMENDACJE

Pan L otrzymał £2,100,000 po tym jak doznał porażenia mózgowego w rezultacie medycznego zaniedbania. Pierwszy ekspert do spraw odpowiedzalności poinformował, iż nie doszło do naruszenia obowiązku opieki. Sprawa została zatem przekazana do Roland Partnership jako wybitnego eksperta do spraw przyczynowości. Strona oskarżona stanowczo odrzuciła odpowiedzalność a biegły Roland Partnership wyraził opinię, iż była to najtrudniejsza sprawa z jaką przyszło mu się zmierzyć w całej jego dotychczasowej karierze. Roszczenie zostało rozstrzygnięte zanim trafiło na wokandę sądową.

Ośmioletni chłopiec, dzięki Roland Partnership, otrzymał £1,500,000 po tym jak doznał poważnych obrażeń oczekując na przystanku autobusowym. Dwa samochody zderzając się wjechały na przystanek, który w rezultacie runął na chłopca powodując u niego zmianę osobowości i niedowład jednej strony ciała.

Pani M została uderzona przez samochód kiedy przekraczała jezdnię. Była cześciowo odpowiedzialna za wypadek, gdyż wchodząc na ulicę nie upewniła się uprzednio czy jest to bezpieczne. Niemniej jednak dzięki reprezentowaniu jej interesów przez Roland Partnership, otrzymała ponad £1,100,000.